HOME nl:  Veel surfplezier!  In het centrum van de Middellandse Zee...Middellandse onderzoeker van emigratie problemen, van the Middellandse Architectuur, van de florense en Italiaanse afkomstwortels, om het belang en de kennis van elk cultureel, historisch, sociologisch, taalkundig aspect te behouden en te vereeuwigen, van de mythes en de trekken van de afkomst van de Italiaanse emigranten. Ex Voorzitter van emigrati.it de Internet Vereniging van de Italiaanse Emigranten, Stichter van het Middellandse onderzoek Centrum, de Wetenschappelijk Middellandse Universiteit S.r.l..

 

Francesco Saverio ALESSIO "official site"

 

www.florense.it Francesco Saverio ALESSIO - official Web site - Note biografiche - Obiettivi - Collaborazioni - Arte - Architettura - Design - Web - Musica - Fotografia - Pubbliche Relazioni...

WELCOME to the WEB in San Giovanni in Fiore! - Welcome in the middle of the Mediterranean! SEO: Search Engine Optimization


Aangepast zoeken
Linux Operating System - Free Software - emigrati.org web site Linux - Free Software

 

De Onbehaaglijke Alliantie tussen Psychopathologie en Antropologie

--Dit is het eerste hoofdstuk van het essay van Dr. Salvatore Inglese:“De onbehaaglijke alliantie tussen psychopathologie en antropologie( herinneringen en beraden van een ervaring op het terrein) delen uit “ I fogli di Oriss ” n. 1, 1993.

Mediterranean Art: Computer Science for Mediterranean fantastic architectural rendering personal research: Partenikos; draw of "Le città della Gojia" © copyright all rights reserved by www.florense.it: San Giovanni in Fiore, 2001/2004; architectural rendering 3D programming with software for CAD ( Computer Aided Design ) by Francesco Saverio ALESSIO© Rendering, CAD, Mediterranean Computer Art Design: see the others renderings works inside www.florense.it mediterranean art web site in perpetual under construction...like us!


--Wanneer ik daar ben aangekomen kende ik bijna niets van zijn geschiedenis noch van zijn heden. Nochtans daar zou ik als jonge en onervaren psychiater beginnen.

--Mijn eerste indruk was een plaats in zichzelf gesloten, omhuldt rond een onzichtbare, claustraal en claustrofobisch geheim.

--Het schaarse namiddag licht en de eerste dichte herfstmist lastte deze gevoel aan het geweten en maakten haar onrustig.

--De eerste impact, de eerste gerelateerde visie van personen die reeds er werkten en met mij deze beroepservaring zouden delen was dat er niet veel werk zou zijn: weinig de patiënten, ordinaire de vecus. Alles zou bedekt worden, gedurende de winter, met een laag sneeuw, eerst licht en dun, na hard als witte cement.

--Het dorp schijnde niets te zeggen aan een persoon komende van het buitenwereld , terwijl vluchtige tekens wezen erop aan dat ik een onzichtbare maar vastberaden grens had overschreden. Een grens tussen wat buiten blijft en wat binnen dit gebied stil heeft gewoond, bevat door onzichtbare teugels. Later, veel later, zou een collectieve, ongenadigde en hardnekkige werk van verwijdering klaarblijkelijkheid bereikt hebben.

--Maar wat tracht iedereen zo hard te verwijderen?

 

Zicht van moderne San Giovanni in Fiore De foto: Gaetano MASCARO, copyright 2003

Zicht van moderne San Giovanni in Fiore

De foto: Gaetano MASCARO, copyright 2003

--Later, veel later, vernam ik toevallig, door een historische herdenkingsartikel van de tragedie van Mattmark te lezen, dat zeven slachtoffers van deze gebied afkomstig waren. (In augustus 1965 gooit een gletsjer zich van de Switserse Alpen om op de bouwterreinen, opgemaakt voor de bouw van de dijk van Mattmark, veroorzakend een moordpartij van mannen.)

--Betrokken met ontroering in zijn tragisch lot, heeft het ganse dorp aan de pijn deelgenomen, die niemand spaarde.

--De overheid, de families, het clerus en de politici activeerden een brug voor de rouw en de solidariteit, tegenover de belangrijkste tragedie dat de emigratie in het buitenland, tot op die ogenblik, ten laste van deze gemeenschap had veroorzaakt .

--Niemand sprak me over deze gebeurtenis in de tijd dat ik daar werkte, schrijvde en onderzoekte (1982-1990),en toch was mijn specifiek belangstelling op de migratiewisselvalligheden bekend.

--Ik werd aan de kant gehouden van dit alles. Zelfs na jaren van duurzaamheid in het gebied , na honderdtallen gevallen en opduikende gebeurtenissen van het historisch achtergrond van het massa-emigratie gekend te hebben. Onmiddellijk heb ik een dergelijk gedrag gerechtvaardigd, omdat ik geloofde een manier te erkennen om me uit te sluiten , want externe lid van deze intieme sfeer die zich aan het binnenste van een gemeenschap kristallizeerd, geduizeld door een collectieve tragedie.

--Vervolgens bereikte ik de overtuiging dat deze radicale strategie van isolatie en repressie van het drama, voor het merendeel gericht is aan leden die met recht aan de gemeenschap behoren.

--Het onverdraagzaamheid van de gebeurtenis moest niet dus tot de oppervlakte van het collectieve bewustzijn opkomen, want deze heeft nog altijd het probleem van de emigratie als keuze van overleving niet kunnen archiveren.

--Al deze tijd heeft men nog niet aan de aandacht van de jonge generaties, de dreigende en afschrikkende geschiedenis van deze gebeurtenis niet kunnen voorstellen.Dat bekwaam om in het gevoel van tegenspoed, niet alleen het lot van een enkeling of van een familie, maar die van een gehele bevolking te betrekken.

--Salvatore INGLESE: Arts, psychiater, psycoterapeute. Heeft zijn eigen opleiding vervuld met periodes van studie en onderzoek in Italië en het buitenland. Sinds verschillende jaren bestudeert hij de geestelijke malaise van de migratie bevolkingen in Italie, Frankrijk, Switserland en Canada, door bijzondere aandacht te besteden aan de bestaande betrekkingen tussen psychopatologie en cultuur van afkomst van de patienten (etnopsychiatrie). Op deze materie werkt hij samen met het Italiaanse Maatschappij van Medisch Antropologie, het Interdisciplinaire Organisatie voor de Ontwikkeling en de Gezondheid en het laboratorium van geschiedenis Dedalus. Auteur van talrijke wetenschappelijke publicaties in het Italiaan, Frans en Engels. Lid aan internationale en nationale vooraanstaande wetenschappelijke vennootschappen. Neemt deel aan het Raad van het secretariaat van de afdeling uit Calabrië van het Italiaanse vennootschap van psychiatrie . Tegenwoordig werkt hij bij de dienst van het Geestelijke Gezondheid van Catanzaro.


 

All Rights reserved copyright ©2004 by Francesco Saverio ALESSIO

De Onbehaaglijke Alliantie tussen Psychopathologie en Antropologie
van Salvatore INGLESE
  • De Onbehaaglijke Alliantie tussen Psychopathologie en Antropologie

HOME nl: Veel surfplezier! In het centrum van de Middellandse Zee...www.florense.it HOME nl

 


Florense Hartstocht
Behalve de goudsmid traditie is het die van de stoffen om de productie ambacht van San Giovanni in Fiore te kenmerken in de loop van de geschiedenis...

San Giovanni in Fiore, 25 juni 2003

Achting aan het Middellandse-Zeegebied en op de Middellandse Architectuur

De tekens van de Geschiedenis, de ononderbroken erosie of de toevoegingen, beschadiging, korstmosinvasie, ijs agressie, stromend regen, zoutheid, onverbiddelijke zon, de architecturen zijn entiteiten in ononderbroken transformatie in de tijd en de ruimte.

van Francesco Saverio ALESSIO

 

Link: Middellandse Kunst: Middellandse Kunst: Middellandse Architectuur home nl: Capo Colonna, Santuario di Hera Lacinia

Middellandse Architectuur

History of Mediterranean Architecture


Florense Hartstocht

Behalve de goudsmid traditie is het die van de stoffen om de productie ambacht van San Giovanni in Fiore te kenmerken in de loop van de geschiedenis, met dekens en trousseaus uit kleurrijke geometrische motieven, sommige direct geïnspireerd door Dorische kolonisten die op hun beurt door Perzische handwerkslieden werden ingelicht. Nutteloos om te zeggen dat, behalve kleine sporadische voorbeelden, tegenwoordig deze traditie is praktisch uitgestorven.

van Francesco Saverio ALESSIO


De onbehaaglijke alliantie tussen Psychopathologie en Antropologie

De emigratie wordt niet geleverd als een neutrale gebeurtenis maar als kritieke conjunctuur algemeen en blijvend, die zich als storing factor van de mechanismen van regelgeving van het individu en de groep oplegt.
Voor dat zelfde moet het met veelvoudige culturele en psychologische instrumenten geconfronteerd worden.
Het verduidelijkt zich als periode van ambivalente overgang, als een ontwikkelingsgelegenheid die ook een concreet risico van verlies en ontbinding bevat. [...]

van Salvatore INGLESE

www.florense.it: home nl: Gemeenschappelijke wortels en Middellandse Kunst: Verder van de collectieve verbeeldingswereld, het Mediterrane is elke dag doorgeloopt door rivieren van migranten: in mijn stad, San Giovanni in Fiore, na de Kerstmisvakanties zijn minstens nog honderd personen geëmigreerd; geëmigreerd in andere regio’s hier in Italië en in het buitenland, in het Middellandse bassin en in andere continenten. Jonge en mindere jonge mensen, intellectuelen en niet.

www.florense.it: home nl: Gemeenschappelijke wortels en Middellandse Kunst


 


Mediterranean Art

www.florense.it english

 

WEB SITES

Friends and Partners

in the

World Wide Web

INTERNET NETWORK

The Italians Internet Emigrants web site born in San Giovanni in Fiore for the common roots researchers in Internet

nternet  Logo of Italians Emigrants Internet Associationwww.emigrati.it

www.emigrati.it

Italians Internet Emigrants Web Site

emigrati.it

The suggestion

It is born from a group of persons who in the course of their life, in the development of their jobs, in the relations they feel the consequences of the mass emigration of their population of appartenance every day, believe in their land, in its concrete possibilities of development. They work and they live in San Giovanni in Fiore, Sila, Calabria, ITALY.

emigrati.it is our proposal of contact and exchange around fields of common interests between Calabrians and Italians who live in a foreign country and those, like us, live in fatherland.

The emigration

[...] The emigration is not delivered up like a neutral event but like critical conjuncture general and persistent that imposes itself as perturbation factor of the regulation mechanisms of the individual and the group. For that same it must be faced with multiple cultural and psychological instruments. It manifest itself like period of ambivalent transition, like a development occasion that contains also a concrete risk of loss and dissolution.

Salvatore INGLESE

Roots: Florense passion

Beyond the goldsmith tradition, in the course of the History, the woven is the one that characterized the handicraft production of San Giovanni in Fiore, with bedspreads and trousseaus with strongly coloured geometrical motifs, some directly inspired by those of the Doric colonists who in their turn had been instructed by Persian craftsmen. It’s useless to say that, beyond small sporadic examples, currently this tradition is practically extinct.

Emigration tragedies

To fall on their work in foreign country in order to send maintenance to their own families is a destiny which implied hundreds of southern emigrants, but San Giovanni in Fiore paid a tribute far too heavy, with a long and painful list of victims. ( Monongah, Marcinelle, Mattmark ).

Francesco Saverio ALESSIO

Monongah News

Special edition of "La Gente d'Italia" to Monongah and San Giovanni in Fiore, Mimmo Porpiglia, Pietro Mariano Benni etc: of Emiliano MORRONE reference Il Crotonese

MONONGAH, MARCINELLE, MATTMARK, MORTE: Write to Emiliano MORRONE Reference: Il Crotonese

 

Link: Internet  Logo of www.portalesila.it silanet work to Sila highland since 2000: Sila network, web site realisation, communication, tourism, tradition, news...net works, promoter to e-learning and Information Tecnology, Telecommunications, Internet Thelephony, Wireless Thelephony, Computer Science for Art.

Sila network, Sila web site forum, services, geography, tradition, Sila highland news..., web cam in San Giovanni in Fiore,

www.portalesila.it, in San Giovanni in Fiore, silanet work to Sila highland since 2000.

 

by Pasquale Biafora

Link: Internet  Logo of www.jaflos.it: Computer science, informatics & automation in  San Giovanni in Fiore  web site realisation - download sources of web site - services - headlines...free download asp sources jaflos web site; net works, promoter to e-learning and Information Tecnology, Telecommunications, Internet Thelephony, Wireless Thelephony, Computer Science for Art.

DOWNLOAD

Web cam live in San Giovanni in Fiore www.jaflos.it

WEB SITES - COMPUTER SCIENCE - INFORMATIC - AUTOMATION - ELECTRAL WIRING -

- FOR INFORMATION AND THE ANSWERS CONTACT US -

by Michele LACAVA

 

Link: Internet Logo of www.selion.it Internet services, web site programming, National Marine Electronics Association, nmea, gps, Global Positioning System, Satellite Navigation, Consumer Electronics, GPS receivers, satellite navigation,, visual basic, programming, gps visual basic programming, activex gps, dll gps...net works, promoter to e-learning and Information Tecnology, Telecommunications, Internet Thelephony, Wireless Thelephony, Computer Science for Art.

www.selion.it, in San Giovanni in Fiore, Internet services, web site programming,

National Marine Electronics Association, nmea, gps, Global Positioning System,

Satellite Navigation, Consumer Electronics, GPS receivers, satellite navigation, activex gps, dll gps, visual basic,

programming, gps visual basic programming...

by Luigi Salerno

 

Link: Internet Logo of the Italians Internet Emigrants web site emigrati.it; Site of Mediterranean culture, search, art, architecture, politics, science, antropology, poetry...with regard to emigration, immigration, intercultural exchange, multicultural and global contamination, working out in a Internet expansion, organizer group, net works, promoter to e-learning and Information Tecnology, Telecommunications, Internet Thelephony, Wireless Thelephony, Computer Science for Art, Free e-Learning fore the Web Masters. Copyright All Rights Reserved by Francesco Saverio ALESSIO © 2003/2004

emigrati.it Italians Internet Emigrants Association official Web Site

Intercultural, multicultural and global contaminations,

Internet Mediterranean Culture web site for the Italians Emigrants

The Italians intercultural web site born in San Giovanni in Fiore for the Researchers of Roots in Internet

We Love Italians Associations!

by www.emigrati.it

 

CONTEMPORARY ITALIAN & MEDITERRANEAN CULTURE


Realisatie van Web Sites

Francesco Saverio ALESSIO

Web Master - Kunst Coördinator

Programming

www.portalesila.it

Mantainer

Michele LACAVA

 

INTERNET NETWORK PARTNERS

CONTEMPORARY ITALIAN & MEDITERRANEAN CULTURE - friends consortium sponsorship: © Little Internet Mediterranean Scientific Research Center For the WEB Sites (L.I.M.S.R.C._WEB_Sites) directly inspired by the Ancients Ellenics Colonists: Friends net works in San Giovanni in Fiore for Internet development and mediterranean cultural roots researchers, conceiver: Francesco Saverio ALESSIO copyright all rights reserved San Giovanni in Fiore, march 2004 by www.florense.it ©

P.C.I.M.R.S_Siti_WEB

Piccolo Centro Internet Mediterraneo di Ricerca Scientifica Per i Siti WEB

L.I.M.S.R.C._WEB_Sites

Little Internet Mediterranean Scientific Research Center For the WEB Sites

P.C.I.M.R.S._Sites_WEB

Petit Centre Internet Méditerranéen de Recherche Scientifique Pour les Sites WEB

 

HOME

All Rights reserved copyright ©2004 by Francesco Saverio ALESSIO

The last internet networks with friends...

Web Design by Francesco Saverio ALESSIO

© copyright - all rights reserved: 2003/2012

Welcome! To the middle of the Mediterranean Sea...Link: intercultural home, english: Internet  logo of www.florense.it - Mediterranean Art: Computer Science for Mediterranean fantastic architectural rendering personal research: "Tear drops" : dedicated to handcrafts goldsmith florense's tradition; draw of "Le città della Gojia" © copyright all rights reserved by www.florense.it: San Giovanni in Fiore, 2001/2004; architectural rendering 3D programming with software for CAD ( Computer Aided Design ) by Francesco Saverio ALESSIO© Rendering, CAD, Mediterranean Computer Art Design: see the others renderings works inside www.florense.it mediterranean art web site in perpetual under construction...like us!